آیت الله بهشتی و تحکیم استبداد دینی (بخش چهاردهم)

یکی از وجوه مهم طرفداری آیت الله بهشتی از حکومت استبدادی دفاع وی از اعدام های سریع و فرا قضایی مقامات رژیم سابق در ابتدای انقلاب است که بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و بر اساس انتقام و گسترش جو … Continue reading

آیت الله بهشتی و تحکیم استبداد دینی (بخش سیزدهم)

تشکیل حزب جمهوری اسلامی فصل مهمی از زندگی سیاسی بهشتی پس از انقلاب را تشکیل می دهد. در عین حال عملکرد این حزب که آیت الله بهشتی در تصمیم گیری های آن نقش کلیدی داشت ، روشن کننده دیدگاه های … Continue reading

آیت الله بهشتی و تحکیم استبداد دینی (بخش دوازدهم)

بحث پیرامون نقش آیت الله بهشتی در تحکیم استبداد دینی وجوه مختلفی دارد که در وقایع مختلف پس از انقلاب تا کشته شدن وی در تیر ماه ۱۳۶۰ تبلور یافته است. مهمترین وجه ماجرا برای اثبات تعارض دیدگاه و عملکرد … Continue reading

آیت الله بهشتی و تحکیم استبداد دینی (بخش یازدهم)

پس از مروری اجمالی بر سر فصل های مهم زندگی سیاسی آیت الله بهشتی پیش از انقلاب اسلامی ، حال وارد بحث اصلی می شوم و مستندات مربوط به نقش آفرینی آیت الله بهشتی در خصوص پایه گزاردن و تحکیم … Continue reading

آیت الله بهشتی و تحکیم استبداد دینی (بخش دهم)

تشکیل دولت بازرگان بازگشت آیت الله خمینی به ایران نقش سیاسی بهشتی را افزایش داد. وی از کسانی بود که در رفع موانع سفر آیت الله خمینی به ایران فعال بود. در تشکیل تحصن روحانیت در دانشگاه تهران حضور موثری … Continue reading

آیت الله بهشتی و تحکیم استبداد دینی (بخش نهم)

بهشتی طبق گفته محمد موسوی خوئینی ها از آیت الله خمینی می خواهد تا به مردم پیام دهد تا به مراکز دولتی ومیادین حمله نکنند. چون به خاطر این کار نیرو های نظامی و پلیس به سمت آنها شلیک می … Continue reading

آیت الله بهشتی و تحکیم استبداد دینی (بخش هشتم)

پس از راهپیمایی تاسوعا و عاشورا و شتاب گرفتن قطار انقلاب ، نقش بهشتی نیز در هدایت اعتراضات افزایش یافت. او به تدریج مطمئن می شد که شاه رفتنی است. البته تکیه گاه وی آنگونه که محسن رفیقدوست روایت کرده … Continue reading

آیت الله بهشتی و تحکیم استبداد دینی (بخش هفتم)

بهشتی درمهر ماه سا ل۱۳۵۷ به نوفل لوشاتو می رود. وی تا پیش از این رابطه خیلی نزدیکی با آیت الله خمینی نداشت و به مراتب بیشتر با آیت الله سید هادی میلانی مانوس بود . اما نتیجه مذاکرات وی … Continue reading

تقی شهرام و پیشگویی های آینده

تقی شهرام یکی از بحث برانگیز ترین افراد تاریخ معاصر ایران است. نام وی با جریان تجدید نظر ایدئولوژیک در سازمان مجاهدین خلق و گذار آن از اسلام به مارکسیسم لنینیسم گره خورده است. تاثیرات و پسامد های آن واقعه … Continue reading

آیت الله بهشتی و تحکیم استبداد دینی (بخش پنجم)

بازگشت از آلمان در سال ۱۳۴۹ دکتر بهشتی به ایران برگشت. وی مجددا در آموزش و پرروش مشغول بکار شد. در زمینه نظارت و تدوین کتب دینی مدارس فعال بود. همچنین فعالیت های سیاسی و مذهبی خود را ادامه داد. … Continue reading