آیت الله بهشتی و تحکیم استبداد دینی (بخش چهارم)

سفر به آلمان در اواخر سال ۱۳۴۳ آیت الله بهشتی تهران را به مقصد هامبورگ ترک کرد. وی عهده دار تولیت مسجد ایرانیان در هامبورگ شد که بعد ها نامش را به مرکز اسلامی هامبورگ تغییر داد. در سال ۱۳۳۲گروهى … Continue reading

آیت الله بهشتی و تحکیم استبداد دینی (بخش سوم)

فعالیت های بهشتی در شهر قم و تشکیل جلسات منظم باعث حساسیت ساواک شد. برخی منابع حضور وی در جلسه محاکمه سران نهضت آزادی را دلیل قرار گرفتن وی تحت نظر ساواک می دانند .در مکاتبه ای که اداره کل … Continue reading

آیت الله بهشتی و تحکیم استبداد دینی (بخش دوم)

فعالیت های سیاسی و فرهنگی پیش از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ آیت الله بهشتی ارتباط با دانشجویان و بخصوص اعضاء انجمن اسلامی دانشجویان را در سال ۱۳۴۱ پس از فوت آیت الله العظمی بروجردی شروع کرد. جمعی از اعضاء انجمن اسلامی … Continue reading

آیت الله دکتر بهشتی و تحکیم استبداد دینی ( بخش نخست)

آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی که به اشتباه سید حسین بهشتی نامیده شده است از چهره های مهم تاریخ پس از انقلاب است. غلط نیست اگر وی را معمار سیاسی جمهوری اسلامی بدانیم. بسیار بعید به نظر می … Continue reading