ژنو ۴؛ آغازی بر پایان ماجراجویی هسته‌ای یا وقفه‌ای کوتاه؟

کمتر از یک روز دیگر نمایندگان ایران و ۱+۵ در ژنو جمع می‌شوند تا دور جدید مذاکرات را شروع کنند. امیدها نسبت به تغییر جهت‌گیری هسته‌ای از تقابل به تعامل بالا گرفته است. دور جدید بر بستر خوشبینی در مقایسه … Continue reading